Вакансиялар

Туруктуу өнүгүүгө Кыргызстан жаштарынын активдүү катышуусу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү.

ЖӨИда иштөө

Институтта 17ден ашык жаш адистер иштейт, алар жаштар саясатын түзүүдө жана жүзөгө ашырууда жаштар менен иштешүүдө. ЖӨИ кызматкерлерин Институттун принциптери жана негизги баалуулуктары, мисалы, өнөктөштүк, кесипкөйлүк жана инновацияларды колдойт. ЖӨИ командасынын курамына инновациялык чечимдер жана эл аралык кызматташтык, экономика, гендердик өнүгүү, коомчулук менен байланыш, билим берүү, мамлекеттик саясат, компьютердик технологиялар, тарых ж.б. сыяктуу ар кандай тармактардагы адистер кирет.

Жаңы кызматкерлерди жалдоо процессинде ЖӨИ ачыктык жана объективдүүлүк, конкурстук тандоо жана талапкерлердин ар кандай стандарттары жана принциптерин жетекчиликке алат.

Кызматкерлердин ЖӨИ жөнүндө пикири

Мээрим Догдурбекова

Мээрим Догдурбекова

программалык ассистент
- ЖӨИ мен үчүн биринчи кезекте күлүмсүрөгөн жакшы адамдар чогулган жер. Алардын ар бири өз ишинин мыктысы. Өсүү үчүн өзүңдөн мыктыларга жанашышың керек. Ал эми ЖӨИ мыкты адистери менен сенин өсүшүңө өбөлгө түзүп бере алат.

Вакансиялар

Долбоорлук жумуш
09 / 02 / 2021
Бухгалтер-кассирди издеп жатабыз!

Иштеген жери: Бишкек шаары

Иштөө узактыгы: узак мөөнөткө

Төлөө шарттары: маектешүүнүн жыйынтыгы боюнча

Мөөнөтү: 25.02.2021

Милдеттер:
 • Уюмдун долбоорлору жана иш-чаралары үчүн бардык финансылык документтерди даярдайт жана жүргүзөт;
 • Өнөктөштөр белгилеген мөөнөттөрдө финансылык отчетторду даярдайт жана берет;
 • Отчетторду даярдайт жана фискалдык органдарга берет;
 • Уюмдун долбоорлорунун жана иш-чараларынын бардык катышуучуларына каржылык бөлүгү жөнүндө маалыматты өз убагында камсыздоону камсыз кылат;
 • Уюмдун долбоорлору жана иш-чаралары жөнүндө ай сайын отчетторду жүргүзөт;
 • Аралык жана акыркы отчетторду берет;
 • Иш кагаздарын жүргүзүүнү контролдойт: келишимдерди, аткарылган иштердин актыларын, буйруктарды түзүүнүн тууралыгы;
 • Расмий документтерди өткөрүүнүн коопсуздугун жана купуялуулугун камсыз кылат;
 • Бекитилген номенклатурага ылайык иштерди түзөт, алардын сакталышын камсыз кылат жана өз убагында архивге берет;
 • Бухгалтердик эсеп регистрлерин жүргүзүү боюнча ишти уюштурат
 • Чарбалык операциялардын, активдердин кыймылынын, кирешелердин жана чыгашалардын калыптанышынын, милдеттенмелердин аткарылышынын эсептери боюнча өз убагында жана так чагылдырууну камсыз кылат;
 • Баштапкы бухгалтердик документтерди иштеп чыгуу тартибинин сакталышына контролду камсыз кылат;
 • Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук маалыматтарынын негизинде финансылык анализге жана салык саясатын түзүүгө, ички аудитти уюштурууга катышат;
 • Финансылык жана кассалык тартиптин, чыгымдардын сметасынын сакталышын, бухгалтердик эсептерден жетишпегендерди, дебитордук карыздарды жана башка чыгымдарды эсептен чыгаруунун мыйзамдуулугун камсыз кылуу боюнча иштерди жүргүзөт;
 • Салыктарды жана жыйымдарды бюджетке, төлөмдөрдү кредиттик мекемелерге өз убагында которууну камсыз кылат;


Керектүү квалификация:
Талапкер төмөнкүдөй квалификацияга жана тажрыйбага ээ болушу керек:
 • Тиешелүү чөйрөдө үч жылдан кем эмес кесиптик ишмердүүлүк, КЭУда иш стажы жагымдуу, экономикалык билим;
 • 1С программасы, MS office $ пакети жөнүндө милдеттүү билим
 • Өз алдынча жана командада да иштей билүү;
 • Катуу мөөнөттөрдө иштөө мүмкүнчүлүгү;
 • Кыргыз жана орус тилдерин, англис тилин билүү;
 • Уюштуруу;
 • Өтө чоң көлөмдөгү маалыматты иштетүү мүмкүнчүлүгү;


Шарттар:
 • Жумуш тартиби 5/2, толук убакыт;
 • Ынтымактуу команда жана ынтымактуу атмосфера;
 • Ыңгайлуу кеңсе;
 • Окутуу жана кесиптик өсүү мүмкүнчүлүгү.

Арыз берүү тартиби:

2021-жылдын 25-февралына чейин (кошо) hr@jashtar.org дарегине төмөнкү документтерди жөнөтүңүз:
 • Чыныгы резюме;
 • Мотивациялык кат;
 • Кеминде 2 сунуш кат.

Кароого кечигип берилген арыздар кабыл алынбайт. Жыйынтыгы жөнүндө тандалган талапкерлерге гана кабар берилет жана маектешүүгө чакырылат.
Долбоорлук жумуш
09 / 02 / 2021
Потенциалды жогорулатуу жана E-Learning боюнча координаторду издеп жатабыз!

Иштеген жери: Бишкек ш

Иштөө узактыгы: узак мөөнөткө

Төлөө шарттары: маектешүүнүн жыйынтыгы боюнча

Мөөнөтү: 11/05/2020

Милдеттер:
 • IRMдин иш-аракеттерине Elearning окутуу тутумун иштеп чыгуу, иштеп чыгуу жана киргизүү;
 • ар кандай топтор жана деңгээлдер үчүн потенциалды жогорулатууну уюштуруу (жаштар лидерлери, уюмдар, мамлекеттик жана муниципалдык органдар ж.б.);
 • ачык билим берүү ресурстарын түзүү, пайдалануу жана өнүктүрүү боюнча методикалык камсыздоону иштеп чыгуу;
 • билим берүү модулдарын жана программаларын иштеп чыгууну координациялоо;
 • жаштар менен иштөөнү окутуунун жаңы формаларын жана методдорун издөө жана адаптациялоо;
 • IRM билим берүү программаларын жайылтуу үчүн аймактык өнөктөштөр менен байланышуу;
 • илимий семинарларды, конференцияларды, квалификацияны жогорулатуу курстарын уюштуруу жана өткөрүү;
 • электрондук курстардын колдонуучулары жана иштеп чыгуучулары үчүн эл аралык кызматташтык боюнча консультациялык, усулдук колдоону түзүү;


Керектүү квалификация:
Талапкер төмөнкүдөй квалификацияга жана тажрыйбага ээ болушу керек:
 • Билим берүү программаларын, электрондук курстарды иштеп чыгууда кеминде үч жылдык кесиптик ишмердүүлүк;
 • Бир же бир нече программалоо тилин милдеттүү түрдө билүү жана окутуу максатында аларды андан ары изилдөөгө даярдык.
 • Гуманитардык адистердин техникалык билиминин негиздерин окутууга даяр болуу (эгер сизде буга чейин ушундай тажрыйба бар болсо, бул сиздин абсолюттук плюс);
 • Өз алдынча жана командада да иштей билүү;
 • Катуу мөөнөттөрдө иштөө мүмкүнчүлүгү;
 • Кыргыз жана орус тилдерин билүү, англис тили МИЛДЕТТҮҮ;
 • Тез ойлонуу;
 • Уюштуруу;
 • Демилге;
 • Өтө чоң көлөмдөгү маалыматты иштетүү мүмкүнчүлүгү;


Шарттар:
 • Көп тапшырма;
 • Жумуш тартиби 5/2, толук убакыт;
 • Өсүү мүмкүнчүлүгү, долбоорлорду иштетүү келечеги.


Арыз берүү тартиби:

2020-жылдын 5-ноябрына чейин (кошо алганда) hr@jashtar.org дарегине төмөнкү документтерди жөнөтүңүз:
 • Чыныгы резюме;
 • Мотивациялык кат;
 • Кеминде 2 сунуш кат.

Кароого кечигип берилген арыздар кабыл алынбайт. Жыйынтыгы жөнүндө тандалган талапкерлерге гана кабар берилип, тестирлөө жана маектешүүгө чакырылат.
Долбоорлук жумуш
08 / 05 / 2020
PR жана SMM адиси

-

Жумуш орду: Бишкек шаары
Жумуш узактыгы: узак мөөнөттүү
Төлөө шарттары: маектешүүнүн жыйынтыгы боюнча
Дедлайн: 05/10/2020

Максаты:
• Коммуникация стратегиясын ишке ашырууга көмөктөшүү;
• Жаштар картасын илгерилетүү;
• "MOZGI.INFO" онлайн платформасын өнүктүрүү;
• Институттун коммерциялык ишмердүүлүгүн илгерилетүү;
• Мыйзам долбоорлорун, стратегияларды, концепцияларды пропагандалоо процессинде маалыматтык колдоо;
• Кардарларды жана өнөктөштөрдү компаниянын иши жөнүндө кабардар кылуу жана алар менен жагымдуу мамилелерди сактоо;
• коомдук уюмдар жана мамлекеттик органдар менен натыйжалуу иштөө мамилелерин колдоо;
• ММК менен стратегиялык байланышты түзүү;
• ММКдагы жарнаманын формаларын, методдорун, жарнамалык маалымат каражаттарын аныктоо жана алардын оптималдуу айкалышы;
• SMM ишти жүргүзүү.

Талапкер төмөнкү квалификацияларга жана тажрыйбага ээ болушу керек:
• PR чөйрөсүндө 1 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы, ошондой эле SMMди тейлөө жана сайттар менен иштөө;
• Adobe Photoshop/Premiere pro жөнүндө негизги билим;
• Өспүрүмдөр жана жаштар менен иштөөнүн өзгөчөлүктөрүн түшүнүү;
• Кыска мөөнөттүү иш сапарларга чыгуу мүмкүнчүлүгүнүн болушу;
• Өз алдынча жана команда катарында иштей билүү;
• Катуу мөөнөттө иштей билүү;
• Кыргыз, орус жана англис тилдерин билүү;
• Каалаган жерде, кимдир бирөө менен байланыш түзүү жана аларды сактоо;
• Ой жүгүртүү ылдамдыгы;
• Уюштуруу;
• Демилге;
• Өтө чоң көлөмдөгү маалыматтарды иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгү.

Шарттар:
• Көп баскычтуу;
• 5/2 графиги, күндүзгү;
• Өсүү мүмкүнчүлүгү.

2020-жылдын 10-майына чейин төмөнкү документтерди hr@jashtar.org дарекке жөнөтүңүз:
• Учурдагы резюме;
• Түрткү берүүчү кат;
• 2 сунуштама каты.

Кечигип берилген арыздар кабыл алынбайт. Тандалган талапкерлер маектешүүгө чакырылат.