Кызматтар

Жаштардын чөйрөсүндө изилдөө жана экспертиза
Жаштардын чөйрөсүндө изилдөө жана экспертиза

Методологияны иштеп чыгуудан баштап, изилдөө натыйжаларын презентациялоонун дизайнын иштеп чыгууга чейинки процессти камтыйт. Биздин изилдөөбүз Кыргызстанда жаштардын учурдагы актуалдуу маселелерин изилдөөгө багытталган.

Акы төлөнүүчү билим берүү кызматтары
Акы төлөнүүчү билим берүү кызматтары

Биз кесиптик жактан өсүү жана инсандык өнүгүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайбыз. Инсандык жана кесиптик өнүгүү горизонтун кеңейтүү үчүн практикалык инструменттерди сунуш кылган рыноктун өнүгүшүнүн учурдагы тенденцияларын эске алуу менен иштелип чыккан билим берүүчү тренингдерди, семинарларды, курстарды өткөрөбүз.

Консультациялык кызматтар
Консультациялык кызматтар

Биз төмөнкү багыттар боюнча консультациялык кызматтарды көрсөтөбүз: жаштар саясаты жана жаштар менен иштөө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жаштарды өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу, өкмөттүк эмес уюмдардын финансылык иши боюнча консультациялык кызматтар, жаштар үчүн масштабдуу иш-чараларды уюштуруу.

Дүкөн
Дүкөн

Институт интернет-дүкөнү.