Жаштар секторун адистештирүү: жарандык билим берүү жана катышуу