Цена: 999 Сом
14-28 жаштардагы жаштар окуу убактысынын 8% гана окууга / квалификациясын жогорулатууга жумшай тургандыгын билдиңиз беле?

«Кыргыз Республикасынын жаштары сан менен (2013-2017гг)» жыйнагында жаштарга байланыштуу демографиялык мүнөздөмөлөрдү чагылдырган бардык негизги статистикалык көрсөткүчтөр чогултулган:

• Ден-соолугу, билим деңгээли боюнча жаштар жөнүндө маалымат;
• Окуучулардын, окуу жайлардын саны;
• Жаштар катышкан миграциялык процесстер;
• Жаштардын экономикалык активдүүлүгү жана иш менен камсыз болуу деңгээли;
• Жаш курактык топтор боюнча активдүү жана жигердүү эмес жаштардын саны
региондор боюнча бөлүштүрүү;
• 14-28 жаштагы жаштар арасында жакырчылыктын деңгээли;
• 14-28 жаштагы адамдар жасаган кылмыштар жөнүндө маалымат;
• Кризистик борборлорго кайрылган жаштардын саны;
• Үй-бүлөдөгү зомбулуктан жапа чеккен жаштардын саны.


« вернутся к списку