Комплектте "Беш Таш", "Кан Таламай", "Зуулдак", "Ге Бынбын", "Топу Басмай" оюндары боюнча маалыматтар, ошондой эле ушул оюндарды өткөрүүгө арналган чакан нуска бар.
Цена: 999 Сом

Институт балдар менен жаштардын эс алуусун уюштуруу үчүн куралдарды түзүүнү улантууда!

«Ата-баба сандыгы» - бул элдик оюндар топтому, анда Кыргызстан элдеринин 5 улуттук оюндары камтылган, алардын ар бири мүнөздүү жана маалыматтык мүнөздө.

Жакындарыңыз жана туугандарыңыз менен убакытты пайдалуу өткөрөбүз!

Буйрутманы sales@jashtar.org почтасы аркылуу жайгаштырса болот.« вернутся к списку