г. Бишкек, ул. Журнальная, 23А

office@jashtar.org

+996 770 888 935

+996 770 888 435

Форма поиска

ПРОГРАММА «ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ НАБОРА УЧАСТНИКОВ НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

В рамках программы «Перспективы для молодежи» объявляется конкурс для набора участников на Курсы повышения квалификации в сфере молодежной политики и работы с молодежью на местном уровне. Обучение предлагается государственным и муниципальным служащим Таласской, Чуйской,  Нарынской и Иссык-Кульской областей.

Обучение включает в себя ряд тем, направленных на повышение потенциала специалистов по делам молодежи государственных, муниципальных служащих Кыргызстана, таких как молодежная политика, работа с молодежью, административные процедуры, права человека в контексте прав детей и молодежи в КР, гражданское участие в принятии решений, работа с общественностью и общественные выступления, новые медиа, управление проектом, местные стратегии развития молодежи.

В течение полугода специалисты будут приглашаться в Бишкек на несколько дней в месяц, чтобы пройти комплексный курс обучения и получить сертификат государственного образца. Расходы за проживание в Бишкеке, питание и проезд из регионов будут покрываться приглашающей стороной.

Данное обучение будет проходить при финансовой поддержке проекта Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH «Перспективы для молодежи» из средств Федерального правительства Германии в сотрудничестве с Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, Академией государственного управления при Президенте Кыргызской Республики и ОФ "Институт развития молодежи".

Прием документов проводится на двух языках – кыргызском и русском.

Критерии отбора участников:

• Возрастные ограничения от  21 до 55 лет;

• Постоянное проживание в городах и/или селах вышеуказанных регионов;

• Государственный/муниципальный служащий;

• Наличие опыта работы с местной молодежью.

Если Вы заинтересованы в расширении своего портфолио в сфере молодежной политики и работы с молодежью, то отправляйте заполненную заявку на кыргызском или на русском языке, на следующий электронный адрес: isabekovas@jashtar.org, до 15 ноября 2019, 18:00. 

По дополнительным вопросам обращаться по телефону: +996 770 888 335, isabekovas@jashtar.org, ОФ “Институт развития молодежи”, улица Журнальная 23А, город Бишкек.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Жаштар учун жаркын келечек» программысынын алкагында жаштар саясаты жана жаштар менен иштоо квалификациясын жогорулатуу курсуна катышууга жергиликтуу денгээлде сынак жарыяланат.

Окутуу Талас, Чуй, Нарын, Ыссык-Кол аймагындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерине сунушталат.

Окутуу, Кыргызстандын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин  жаштар иштери боюнча адистердин мумкунчулукторун жогорулатуу, жаштар саясаты, жаштар иши, башкаруу жол жоболору, Кыргыз Республикасында балдардын жана жаштардын укуктарынын чегинде адам укуктары, чечимдерди кабыл алууда жарандык катышуу, комдук жана мамлекеттик аткаруу менен иштоо, жаны медиа, долбоорду башкаруу, жергиликтуу жаштар онуктуруу стратегиясы сыяктуу бир катар темаларды камтыйт.

Комплекстуу окутуу курсун отуш учун жана мамлекеттик улгудогу куболук алыш учун, адистер алты айдын ичинде, бир айда бир нече жолу Бишкекке чакырылат. Бишкекте жашаган, тамактануу жана аймактардан келген жол чыгымдарды чакырган тарап которот.

“Жаштар үчүн жаркын келечек” долбоору Германия эл аралык кызматташтык коому (GIZ) тарабынан каржыланып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги, мамлекетти башкаруу академиясы жана Жаштарды өнүктүрүү институту коомдук фондусу тарабынан ишке ашырылып келет. 

Документтер кыргыз жана орус тилдеринде кабыл алынат.

Катышуучуларды тандоонун шарттары:

  • Жаш курагы 21 ден 55 жашка цейин;
  • Жогоруда аталган аймактардагы шаарлардын жана/же айылдардын туруктуу жашоочусу болуу;
  • Мамлекеттик/муниципалдык кызматкер;
  • Жергиликтуу жаштар менен иштеген тажрыйбасы бар.

 

Эгерде сиз жаштар менен иш алып баруу жана жаштар саясаты чөйрөсүндө өзүңдүн портфолиоңузду кеңейткиңиз келсе, анда дароо 2019-жылдын 15-ноябрдын саат 18:00нө чейин катышуу арызын кыргызча же орусча толтуруп isabekovas@jashtar.org электрондук адреске жөнөтунуз.

Кошумча суроолор боюнча +996 770 888 335 номуруна, isabekovas@jashtar.org , Жаштарды өнүктүрүү институтунун офисине Бишкек шаары, Журнал 23А дарегине кайрылсаңыз болот.