г. Бишкек, ул. Журнальная, 23А

office@jashtar.org

+996 770 888 935

+996 770 888 435

Форма поиска

Институт Развития Молодёжи запускает Возвратный фонд именно для тебя!

Сенде START UP оюң барбы жана сен өз бизнесиңди куруп же аны кенейткин келеби? Мыкты эксперттик колдоо жана пайысзыз каржылоого кандай карайсың?
Жаштарды Өнүктүрүү Институту Кайтаруу фондун дал сен үчүн ачып жатат!
Кайтаруу фонд - бул мүмкүнчүлүк, бул жактан жаш ишкерлер өз бизнестерин кеңейтүүгө пайызсыз жана кепилдиксиз каржылоо ала алышат.⠀
▶ Биз кийинки аймактарга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз:
1) Карабалта ш., Чүй областы, 2) Арча-Бешик конушу, Бишкек ш., 3) Балыкчы, Ысык-Көл областы, 4) Кочкор а., Нарын областы, 5) Кара-Буура а., Талас областы, 6) Базар-Коргон а., Жалал-Абад областы, 7) Сузак а., Жалал-Абад областы, 8) Чекабад а., Ош областы, 9) Нариман а., Ош областы, 10) Исфана ш., Баткен областы.⠀
Эгер сен өзүңдүн аймагынды тапсаң, анда болгону арыз менен бюджеттин формасын электрондук түрүндө (кыргыз же орус тилинде) толтуруп жана төмөнкү электрондук почтага жөнөтүшуңүз керек:  ybd@jashtar.org, темасына “Арыз жана бюджет” деген белги менен.
Кайтаруу фондунун жагдайын, отунмого берууго сурамды, арыздын формасын, бюджеттин формасын алуу ыкмаларын бул жактан жүктөп алсаңыз болот(кыргыз жана орус тилинде)  ССЫЛКА
❕ Кенениреек маалыматты иш күндөрү саат 09:00 17:00го чейин төмөнкү номерден алсаңыздар болот: +996 553 131 309
_________
Программа “Жаштар тынчтык өнүгүү үчүн” атту проекттин ичинде ПРООНдун UNDP in the Kyrgyz Republic Япония элчилигинин каржы колдоосунда болоорун кепилдиктейт.

У тебя есть идея для START UP и ты хочешь запустить свой бизнес или его расширить? А как насчет того, чтобы получить лучшую экспертную поддержку и беспроцентное финансирование?⠀
Институт Развития Молодёжи запускает Возвратный фонд именно для тебя!
Возвратный фонд – это возможность, где молодые предприниматели могут получить беспроцентное и без залоговое финансирование (не грант) для развития своего бизнеса.
▶Пока мы даём возможность для молодежи следующих локаций:
1) г.Карабалта, Чуйская область, 2) жилмассив Арча-Бешик, г.Бишкек, 3) Балыкчы, Иссыккульская область, 4) с. Кочкор, Нарынская область, 5) с. Карабуура, Таласская область, 6) с. Базар-Коргон, Джалалабадская область, 7) с. Сузак, Джалалабадская область, 8) с. Чекабад, Ошская область, 9) с. Нариман, Ошская область, 10) г. Исфана, Баткенская область⠀
Если ты нашел свою локацию, тогда все что нужно сделать - это заполнить форму заявки и бюджета в электронном виде (на русском или на кыргызском языке) и отправить по электронной почте: ybd@jashtar.org, с пометкой «Заявка и бюджет» в строке «Тема» электронного письма 
Положение о возвратном фонде, запрос на получение заявок, форму заявки, формат бюджета на получение средств (на русском и на кыргызском языках) вы можете скачать пройдя по ссылке ❕⠀
❕ Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по телефону: +996 553 131 309
 Программа реализуется в рамках проекта «Молодежь за мирное развитие» ПРООН UNDP in the Kyrgyz Republic при финансовой поддержке Посольства Японии.