Бишкек шаары, Журнал көчөсү, 23А

office@dr.kg

+996 770 888 935

+996 770 888 435

Search form

Проекты

ДИН ЖАНА ДЕМОКРАТИЯ, ТЕҢ ЖАНА ОРТО ДОБУШТАРДЫН ДИАЛОГУ (DREAM)

Долбоордун максаты: Кыргызстанда радикалдуу жана экстремисттик көз караштарды алдын алууда бириккен жана демократиялуу коомду түзүү. Ал үчүн улуттук жана аймактык деңгээлде маданият жана диний аралык коомдук диалогдорду курууда жаштар жана жаштар коомунун мүмкүнчүлүктөрүн туруктуу платформаларды колдонуу менен арттыруу.

Ишке ашыруу убактысы: 2017-жылдын март айынан баштап 2019-жылдын апрель айына чейин.

Подробнее

“Жаштарды искусство жана маданият аркылуу жарандык агартуу”

Долбоордун максаты: Чүй облусунун жаштарынын арасында адам укуктарынын баалуулугун  жана демократия принциптерин маданият жана искусство аркылуу таркатуу максатында чыгармачыл жана демилгечил топторду тартуу.

Ишке ашыруу убактысы: 2017-жылдын август айынан баштап 2018-жылдын май айына чейин.

Подробнее

“УЛУТТУК ЖАШТАР РЕСУРСТУК БОРБОРУ” ДОЛБООРУ

Долбоордун максаты: Кыргызстан жаштарынын көйгөйлөрүн чечүүдө мамлекеттик органдардын жана жаштар уюмдарынын активдүүлүгүнүн координациялоо жана аларга дем берүү. Жаштар уюмдарын комплекстүү түрдө маалыматтык жана аналитикалык колдоо менен консультациялык жана консалтингдик кызматтарды көрсөтүү.

Ишке ашыруу убактысы: 2011-жылдын февраль айынан баштап 2013-жылга чейин

Жыйынтыгы: Долбоордун жүрүшү менен 14 жаштан – 28 жашка чейинки жаштар менен иш алып барган уюмдардын дарамети көтөрүлүп, алардын мамлекеттик жана мамлекеттик эмес структуралар менен биргеликте иш алып баруусуна шарттар түзүлдү. Долбоордун негизги жыйынтыгы - жаштардын жарандык аң-сезимдин ойготуу болду. Ошондой эле жаштардын коомдук жашоого жаштар уюмдарынын жардамы аркылуу, лидерлерди окутуу жана жаштар жөнүндө маалыматтарды таркатуу менен активдүү катышуусуна түрткү болгондугу эсептелет.

Подробнее

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН АЧЫК-АЙКЫН КЫЛУУ МЕНЕН СТУДЕНТТЕРДИН ЖОГОРКУ БИЛИМГЕ БОЛГОН ИШЕНИЧИН АРТТЫРУУ.

Долбоордун максаты: ЖОЖнын ишмердүүлүгүн ачык-айкын кылуу максатында тандалган үч окуу жайдын бюджеттеринин түзүлүү жана сарпталуу процесстерине студенттердин активдүү катышуусун камсыздоо.

 

Ишке ашыруу мөөнөтү: 2016-жылдын сентябрь айынан 2017-жылдын август айына чейин

 

Жалпы маалымат: Кыргызстанда мамлекеттик окуу жайлардын жетекчилиги бюджеттик каражаттардын түзүлүүсүндө студенттердин катышуу ыкмасын колдонбой келет. Окуу жайдын каражаттарынын сарпталуусу жөнүндөгү маалымат кызматты колдонуучулар жана коом үчүн жабык бойдон калат. Жыйынтыгында бюджетти башкаруу иштери тунук жүргүзүлбөй, коррупциялык схемалардын колдонулушуна жана калктын билим берүү системасына болгон ишенбестигине шарт түзүлөт.

 

Долбоордун алкагында төмөндөгүдөй комплекстүү иш-чаралар өтөт:

Подробнее

«PEACE жарандык активдүүлүк жана этникалык теӊ укуктуулукту алдыга жылдыруу» долбоору.

Долбоордун максаты:  Долбоор Кыргызстандагы тынчтыктын потенциалын бекемдөөдө диний жана улуттар аралык чыӊалууну басаӊдатууга салым кошууга багытталган. 

 Ишке ашырылуу мөнөөтү: январь 2014-декабрь 2015

 Жалпы маалымат: «PEACE» долбоорунун алкагында  Бишкекте, Токмокто, Ошто, баткенде жана Жалал-Абадда 25 чыгармачыл топ түзүлдү.  Топтордун мүчөлөрү  жыл бою ар кыл фестивалдарга, конференцияларга, презентацияларга катышып, мүмкүн болушунча медиа, ойлоп-табуу искусствосу , музыка, журналистика жана башка чыгармачыл  чөйрөлөрүндөгү  чыгармачыл иштерди аткаруу менен тынчтык жана биримдик тууралуу өз көз караштарын жарыялай алышат. Долбоор DVV International тарабынан каржыланып, Жаштар өнүгүү институту менен «Youth of Osh» коомдук бирикмесинин өнөктөштүгүнүн алкагында ишке ашырылып жатат.

Подробнее