Бишкек шаары, Журнал көчөсү, 23А

office@dr.kg

+996 770 888 935

+996 770 888 435

Search form

Жаштар өнүктүрүү институту деген эмне?

БИЗ ЖӨНҮНДӨ

Жаштарды өнүктүрүү институту 2010-жылдын ноябрында кызыктар тараптардын өз ара таасир этүүсү аркылуу жаштардын өнүгүшү үчүн туруктуу чөйрөнү түзүү максатында негизделген. Жаштардын активдүү өкүлдөрү  жана жаштар лидерлери Кыргызстандын жаштарын өнүктүрүү тилегин ишке ашыруу максатында «Республиканын кенчи» коомдук бирикмесин түзүшкөн. «Республиканын кенчи» коомдук бирикмеси 3 жылдан ашуун иш алып барып, Кыргыз Республикасынын жаштарынын өнүгүшүнө маанилүү салымын кошту, көп сандаган долбоорлорду жана программаларды ишке ашырды. Ишмердүүлүктүн кулач жайышы жана жаӊы милдеттердин жетилүүсүнөн улам, фондду  уюмдук түзүмдүн жаӊы ролуна көбүрөөк ылайык келген трансформациялоо перспективасы жаралды.

2014-жылдан баштап, уюмдун Башкаруучулар кеӊеши жана башкаруучу түзүмү «Республиканын кенчи» коомдук бирикмесин Жаштарды өнүктүрүү институту кылып кайра каттоодон өткөрүү чечимин кабыл алды.

Бүгүнкү күндө Институт, Кыргызстандагы жаштар жаатында иш алып барган  жана жаштар саясатынын өнүгүшүнө таасир тийгизүүчү алдыӊкы уюмдардын бири болуп саналат. Институттун приоритеттүү багыттарынын бири – жаштардын чечим кабыл алуу процесстерине катышуусун жайылтуу, жаштардын потенциалын жогорулатуу  жана мамлекеттик, муниципалдык органдар,  улуттук жана эл аралык уюмдар менен кызматташуунун негизинде жаш кыргызстандыктардын керектөөлөрүн жана муктаждыктарын канааттандырууга таасирин тийгизүү болуп саналат.

Миссиясы:   Кыргызстандын жаштарынын социалдык-маанилүү маселелерин чечүү үчүн кызыктар тараптардын аракеттерин бириктирүү.

Көз карашы: Жаштарды өнүктүрүү институту эл аралык деӊгээлдеги жаштар саясаты чөйрөсүндөгү  адистешкен, аналитикалык жана ресурстук уюм болуп саналат.

Максаты:  Кызыктар тараптардын өз ара таасир этүүсү аркылуу  жаштардын өнүгүүсү үчүн туруктуу чөйрөнү түзүү.

 

Ишмердүүлүктүн багыттары:

        -  жаштарды алдыга жылдырууга байланышкан маселелерде коомчулуктун мыйзам процесстерине конструктивдүү катышуусунун формаларын колдонуу;

       - жаштар арасында алардын укуктарын жана кызыкчылыктарын, керектөөлөрүн жана муктаждыктарын чагылдырган  изилдөөлөрдү дайыма жүргүзүп туруу;

       - жаштар саясаты чөйрөсүн жакшыртуу максатында, мамлекеттик жана муниципалдык түзүмдөр үчүн сунуштамаларды камтыган аналитикалык ишмердүүлүк;

       -  кызыктар тараптардын арасында жаштар боюнча иш алып баруунун жаӊы усулдарын иштеп чыгуу жана жайылтуу;

       - жаштарды өнүктүрүүгө байланышкан программалык, операциялык, стратегиялык, локалдык, улуттук документтерди иштеп чыгууга көмөктөшүү;

       - жаштар үчүн сапаттуу кызмат көрсөтүүлөргө жетүүнү жогорулатуу;

       -  Жаштар уюмдарынын потенциалын жогорулатуу.

Түзүмү:

 

Общее собрание – ЖАЛПЫ ЖЫЙЫН

Правление –БАШКАРМАЛЫК

Ревизионная комиссия – РЕВИЗИЯЛЫК КОМИССИЯ

Исполнительный орган – АТКАРУУЧУ ТҮЗҮМ

Исполнительный директор – АТКАРУУЧУ ДИРЕКТОР

Программный директор – ПРОГРАММАЛЫК ДИРЕКТОР

Финансово-админстративный отдель – Каржы-административдик бөлүм

Руководитель отдела – Бөлүм башчысы

Финансовый менеджер – Каржы менеджери

Бухгалтер кассир – Бухгалтер кассир

Административный менеджер – Административдик менеджер

HR-менеджер - HR-менеджер

Юрист – Юрист

Ассистент программного директора – Программалык директордун  жардамчысы

Программный отдел – Программалык бөлүм

Руководитель отдела- координатор программ –  Бөлүм башчысы – программалардын координатору

Координатор проекта – Долбоордун координатору

Специалист по работе с молодежи – Жаштар иштери боюнча адис

Специалист по разработке местных стратегий молодежи – Жергиликтүү жаштар саясатын иштеп чыгуу боюнча адис  

Местный менеджер – Жергиликтүү менеджер

Отдел исследования и аналитики – Изилдөө жана анилитика бөлүмү

Руководитель отдела - старший аналитик – Бөлүм башчысы – Башкы аналитик

Аналитик – Аналитик

Отдел по развитию и фандрайзингу - Өнүгүү жана фандрайзинг бөлүмү

Руководитель отдела – Менеджер тренинговых программ – Бөлүм башчысы – Тренингдик программалардын менеджери

Специалист по фандрайзингу – Фандрайзинг боюнча адис

Специалист по информационным ресурсам – Маалымат ресурстары боюнча адис

PR-специалист -   PR-адис

ФИЛИАЛДАР (ресурстук борборлор) Токмок шаары, Талас шаары, Нарын шаары, Балыкчы шаары.  

Максаттуу топтор:

·         Жаштар жана 14-28 жаш  курактарындагы жаштар лидерлери

·         Жаштар МЭУ жана жаштар боюнча иш алып барган уюмдар

·         Мамлекеттик башкаруу органдары жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары

Биздин баалулуктар:

Өнөктөштүк

- Биз, өнөктөштөр менен мамиле түзүүдө сыйлоо жана ачыктык принциптерин карманабыз.

- Биздин өнөктөштөрдүн алдындагы аракеттерибиз түшүнүктүү жана ишенимге татыктуу.

-Биз үчүн, ар бир өнөктөш маанилүү жана өзгөчө.

- Биздин өнөктөштөр менен болгон мамиледе, бизге жүктөлгөн баардык милдеттердин аткарылышы үчүн жоопкерчиликти өз мойнубузга алабыз.

 Профессионалдуулук

- Биз, ишмердүүлүк айдыӊында ар тараптуу тереӊ билимдерге жана тажрыйбалуу көндүмдөргө ээ болууга умтулабыз.

- Биз, жаштардын абалын жакшыртууга багыттап жасап жаткан иштерибиздин сапатын тынымсыз түрдө жакшыртууну уланта беребиз.

- Биз, аягына чейин баруу принцибин карманабыз – баштаган ишти аягына чыгарууга умтулабыз.

-Биз, өлкөдөгү жаштар иштеринин сапатын жогорулатуу үчүн өнүгөбүз жана жаӊы бийиктиктерди багынта беребиз.

Инновациялар

-  Биз, инновация туруктуу ийгиликтин зарыл жана милдеттүү шарты экендигин, уюмдун гүлдөп өсүшү үчүн  зарыл өзгөртүүлөрдү алып келе тургандыгын, ошону менен катар, туруксуздуктан сактай тургандыгын мойнубузга алабыз.

-Биз, мурда эч ким тарабынан жасала элек ишти жасоого умтулабыз, эӊ алдыӊкы натыйжаларга жетишүү үчүн, мурда колдонулуп келген усулдарды кайрадан жаратабыз.

Сыйлашуу  

 - Биз, сыйлашуу кызматташтыктын өнүгүшүнө жол ача тургандыгын жана жалпы максаттарга жетүүнү ылдамдатаарын мойнубузга алабыз.

- Биз, уюмдагы ар бир адамдын баалуулуктарын тааныйбыз, анын эмгегин, убактысын, эркиндигин жана жеке пикирин сыйлайбыз.

- Биздин ишкер өнөктөштөрүбүзгө болгон сыйыбыз, ишенимди жана ачыктыкты сактоо менен, бизге ийгиликтүү кызматташуу мүмкүнчүлүгүн берет.